1. Home
  2. GENEL BİLGİLER
  3. Teknik Terimler Sözlüğü

Teknik Terimler Sözlüğü

Teknik Terimler Sözlüğü

Aderans nedir?

Betonun donatıya yapışabilme özelliğine aderans denir.

Agrega nedir?

Agrega, kum ve çakıl (veya kırmataş) karışımı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle büyüklüğü 1–4 mm arasında olan agrega kum, 8-31,5 mm arasında olan agrega çakıl, 31,5–64 mm arasında olan agrega ise balast olarak adlandırılır ve belirtilen ölçülerin aralığındaki malzemenin tümünün bir arada harmanlanması ile oluşur

Beton nedir?

Çimento, agrega (kum, çakıl, kırmataş), su ve gerekirse kimyasal katkı maddelerinin bilinçli karışımından oluşan kompozit bir malzeme; yapay bir taştır.

Çimento nedir?

Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Çimento bağlayıcılık görevini su ile tepkimeye girdikten sonra kazandığı için hidrolik bağlayıcı olarak adlandırılır.

Dilatasyon nedir?

Yan yana yapılan ve birbirinden bağımsız olan yapıların arasında oluşturulan boşluğa dilatasyon denir.

Dozaj nedir?

Yerine yerleştirilip sıkıştırılmış 1 m³ betondaki çimentonun kilogram olarak miktarıdır.

Durabilite ne demektir?

İnşaat sektöründe betonun hizmet ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanması anlamına gelir.

Grobeton nedir?

Kaba, düşük dozlu demirsiz betondur.

İşlenebilirlik nedir?

Malzemelerde ayrışma meydana gelmeden taze bir betonu sıkıştırmak için gerekli olan mekanik ya da enerji miktarıdır.

Kapiler boşluk ne demektir?

İç yüzeylerinde toplanan suyun beton içerisinde moleküler çekim ile hareketine imkan tanıyacak büyüklükteki mikroskobik kanallardır.

Kıvam nedir?

Yaş betonun kuru ya da akıcı mı olduğunu belirtir, işlenebilirliğin bir ölçüsüdür. Beş farklı kıvam sınıfı TS EN 206–1/2004 de tanımlanmıştır. Farklı kıvam ölçme yöntemleri olmasına rağmen en çok kullanılanı ve en basit olanı çökme deneyidir. (SLUMP TESTİ)

Korozyon nedir?

Malzemelerin içinde bulundukları ortamın etkisiyle, kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinde değişimlerin meydana gelmesidir.

Kür nedir? Kürleme şekilleri nelerdir?

Beton yerleştirildikten sonra su kaybını engellemek ve hidratasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamak için yapılan işlemdir.

Kürleme işlemini ıslak çuvallarla sararak kürleme, örtü ile kürleme, su püskürterek kürleme (sulama), sıvı kimyasal malzemeler ile kürleme şeklinde sayabiliriz.

Parapet nedir?

Balkon, teras, köprü vb. mahallere yapılan korkuluk duvarlarıdır.

Porozite ne demektir?

Porozite, zemindeki boşlukların hacminin toplam hacme oranıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Priz nedir?

Çimento, su ile karıştırılıp plastik hamur durumuna geldikten bir süre sonra havada ya da su içinde yavaş yavaş katılaşır. Betonun bu plastik özelliğini kaybedip katılaşma sürecine priz adı verilir.

Rötre ne demektir?

Beton içerisindeki suyun buharlaşması sonucunda beton hacminin azalmasıdır.

Segregasyon nedir?

Betonda iri agrega tanelerinin harçtan ayrılarak kalıbın alt kısmına toplanmasıdır.

Soğuk derz nedir?

Bir yapıda temelde, kirişte, döşemede veya kolonda bazen planlı bazen de istem dışı beton dökümü bir defada yapılamayabilir. Farklı zamanlarda dökülen betonlar arasındaki oluşan yüzeylere soğuk derz denilmektedir.

Temel çevre serpmesi ne demektir? Hangi durumlarda uygulanır?

Pozitif taraftan yalıtım yapılamayan temel alınlarında temel yüksekliğine bağlı olarak beton yükseldikçe her 25-30 cm’de bir en az 50 cm genişliğinde taze betona HYFIX serpilir. Yapılan bu işleme temel çevre serpmesi denmektedir.

İlgili Bilgiler: