1. Home
  2. GENEL BİLGİLER
  3. Temelde Su Yalıtımı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Temelde Su Yalıtımı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Temellerde Su Yalıtımı

Temel betonu dökümü öncesinde grobeton uygulamasına gerek var mıdır?

Harfiyat sonrasında hem temel betonu dökümü için uygun zemin oluşturmak amacıyla hem de yalıtım uygulamalarına uygun bir yüzey oluşturmak için grobeton dökmek gereklidir.

XPS/EPS levhalar su yalıtımı sağlar mı?

XPS/EPS ürünler yalnızca ısı yalıtımı ve zar oluşturan su yalıtım malzemelerinde koruma amacı ile kullanılırlar, su yalıtımına faydaları yoktur. Su yalıtımı ayrıca yapılmalıdır.

Temel kalınlığının fazla olduğu projelerde su yalıtımı yapmaya gerek var mıdır?

Temel yalıtımları sadece konfor amaçlı yapılmaz. Yapı yapıldıktan sonra bodrum katlara su girişinin veya rutubetlenmenin olmaması esasen su yalıtım problemi olmadığını göstermez. Neme maruz kalan betonlarda donatıda korozyon oluşur. Korozyon, uzun vadede betonarme içindeki donatının taşıyıcılık özelliğini içten içe tüketmektedir. Ayrıca demirin korozyon dolayısıyla yapacağı hacim genişlemesi ve donma çözünme etkisi ile sistemde çatlaklar oluşmaktadır. Dolayısıyla temelde su yalıtımı her yapı için gereklidir.

Yüksek mukavemetli betonlar su yalıtımı sağlar mı?

Betonlardaki su geçirimsizliğin beton mukavemeti ile doğrudan ilgisi yoktur, Su, beton içerisindeki kılcal boşluklardan geçer. Pratikte boşluksuz beton yapmak hemen hemen olanaksızdır. Her tür betona su yalıtımı yapılmalıdır.

Temel, perde duvarlarda su yalıtımı için drenaj levhası yeterli midir?

Drenaj levhası temel veya perdede yapılan yalıtımı koruma ve suya yön vermek amaçıyla kullanılır. Tek başına bir su yalıtım malzemesi değildir.

Kanunen su yalıtımı yaptırılmalı mıdır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 2013 yılında bir değişiklik yapılarak, binaların toprakla temas eden tüm noktalarında su yalıtımı yapmak zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

 

 

İlgili Bilgiler: